درباره موسسه پیشگامان ناجی حیات حیوانات

تا پیش از تاسیس پناهگاه حیات اراک، سگ‌هایِ بدونِ سرپرستِ شهرمان یا هدف گلولۀ گَشت‌ها شهرداری قرار می‌گرفتند و یا در فاصله‌ای اندک از خانه‌های گَرم و اَمن ما با دود اگزوز اتوموبیل به شکل جمعی در اتاقک گاز کشتار می‌شدند. این روش مدتهاست که در کشورهای دیگر کاملا متوقف و ممنوع شده است چون نه تنها با معیارهای شرعی-اخلاقی در تضاد کامل قرار دارد بلکه از نظر عملی نیز کاملا بی‌فایده است. حدود پنج دهه اجرای سیاست کشتار سگ‌های بدون سرپرست در ایران هیچ تاثیری بر کاهش تعداد آن‌ها نگذاشته است بلکه شمار آن‌ها مرتب رو به افزایش بوده است.

اولین فعالیت حامیان حیوانات در شهرمان در مخالفت با این روش‌های وحشیانه شکل گرفت. در مرداد ماه سال 1393 عده‌ای از این حیوان‌دوستان گِرد هم آمدند و پناهگاه حیات اراک را تاسیس کردند و خوشبختانه با همکاری و رضایت شهرداری اراک و مرکز امحاء پسماند آن، کشتار حیوانات متوقف شد و محوطه‌ای در نزدیکی شهر به پناهگاه اختصاص یافت.

با تغییر سبک زندگی و فاصله گرفتن از روشهای سنتی زندگی و عدم تعامل با طبیعت و محیط پیرامون، حیواناتی که زمانی بخشی از اکوسیستم و قسمتی از زندگی مردم بودند به مرور به معضلی در زندگی شهرنشینی و ماشینی تبدیل شدند و همین امر باعث شد نهادهای ذیربط به فکر ساماندهی حیوانات شهری افتاده و در راستای جلوگیری از شیوع بیماری بیماریهای مشترک انسان  با حیوانات شهری و همچنین همراهی با سلیقه برخی شهروندان در راندن حیوانات از محیط زندگی اقداماتی در این جهت انجام دهند و در صدد حذف حیوانات از محیط زندگی برایند.

حمایت مالی

موسسه پیشگامان ناجی حیات حیوانات اراک تماما با کمک و حمایت های مردمی اداره می شود ; جهت حمایت مالی میتوانید از طرق زیر اقدام نمایید :

شماره حساب ۸۶۲۵۳۲۴۲۳
و یا کارت به شماره ۹۲۰۴_۰۰۰۹_۷۰۷۰_۶۰۳۷
نزد بانک کشاورزی به نام مؤسسه پیشگامان ناجی حیات حیوانات